Soustvarjamo spodbudna delovna okolja


preko štirih stebrov naših storitev

 • Svetovanje
 • Razvoj
 • Outsourcing
 • Assessment

Svetovanje


Vzpostavljamo sodobne kadrovske sisteme,

procese in orodja.

 • Kadrovska startegija
 • Kadrovski sistemi
 • Delovnopravno svetovanje

Razvoj


Opolnomočimo posameznike za uresničitev potenciala.

 • Razvoj vodij z metodo 360 stopinj
 • Delavnice in izobraževanja
 • Coaching
 • Karierno svetovanje

Outsourcing


Nudimo celovito kadrovsko in delovnopravno podporo.

 • Zunanja kadrovska funkcija

Assessment


Pripravimo celovito analizo posameznikov in podjetja

I. Assessment posameznika:

 • Psihološko profiliranje
 • Ocena kompetenc
 • Ocenjevalni center

II. Assessment organizacije:

 • Organizacijska klima, zadovoljstvo in zavzetost
 • Organizacijska kultura in vrednote
thin

Kdo smo?


Smo svetovalno podjetje, osredotočeno na kadrovski management in razvoj vodenja. Gradimo kadrovske procese in sisteme vodenja, ki so učinkoviti, usmerjeni v razvoj zaposlenih, motivacijski in skladni z delovnopravno zakonodajo.

S storitvami, ki jih izvajamo za organizacije, želimo ozaveščati in skrbeti za kvalitetno, korektno in učinkovito vodenje ljudi ter odgovorno in profesionalno ravnanje z zaposlenimi.

Naša vizija


 Soustvarjamo delovna okolja, kjer se lahko zaposleni in organizacije trajnostno razvijajo in optimalno delujejo. 

Naš pristop


Vodijo nas izzivi in želja po soustvarjanju uspešnih zgodb. Pri iskanju rešitev smo fleksibilni, iznajdljivi in proaktivni.

Odlikuje nas osebni pristop do naročnikov, odprtost v komunikaciji in zaupnost. Pri izvajanju vseh storitev smo strokovni, poglobljeni, hitro odzivni in dostopni za vprašanja ter zahteve naročnikov.

Vizijo ustvarjamo


SKOZI ŠTIRI STEBRE NAŠIH STORITEV

SVETOVANJE

Svetovanje na področju kadrovskih strategij, sistemov, procesov in orodij

RAZVOJ

Opolnomočenje posameznikov za realizacijo potencialov

OUTSOURCING

Zunanja kadrovska funkcija


ASSESSMENT

Celovita analiza posameznika in organizacij


IZJAVE NAŠIH NAROČNIKOV


Naši partnerji


S KATERIMI USTVARJAMO USPEŠNE ZGODBE

Partnerstvo s podjetjem HRM One za nas pomeni pomembno dodano vrednost pri prizadevanjih za razvoj zaposlenih. Svetovalci, s katerimi sodelujemo, so strokovni in prijazni, imajo bogate izkušnje in široko znanje. Naše izkušnje so dobre in dragocene, ko skupaj soustvarjamo različne HR projekte, predvsem v povezavi s presojami stopnje razvitosti kompetenc naših sodelavcev in na področju svetovanja.
Z veseljem priporočamo HRM One kot kompetentnega partnerja za kakovostno in učinkovito vodenje ljudi ter odgovorno in profesionalno ravnanje z zaposlenimi.
Sara Olenik

strokovna vodja v službi za razvoj in izobraževanja na področju za ravnanje z zaposlenimi

ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.

S podjetjem HRM One smo sodelovali na področju assessment-a vseh nivojev vodstvenega kadra ter specializiranega in zelo zahtevnega projekta iskanja in selekcije kadra, pri čemer je bilo za uspešno izvedbo obeh nalog potrebno izjemno veliko specializiranega in poglobljenega strokovnega znanja, raziskovalnega dela ter občutka za potrebe podjetja in občutenja zaposlenih. Pri vseh nalogah je bilo delo s strani HRM One opravljeno izjemno profesionalno in ciljno usmerjeno, rezultat dela pa takšen, da smo bili v podjetju z njim zelo zadovoljni.
Ker smo ob izvajanju navedenih nalog s strokovnjaki podjetja HRM One vseskozi tesno sodelovali in se lahko ob tem tudi učili sistematičnega in poglobljenega pristopa k izpolnjevanju delovnih nalog, bi sodelovanje s HRM One priporočili tudi drugim podjetjem.
Bogdan Božac

prokurist

MARLES HIŠE MARIBOR d.o.o.

S HRM One že vrsto let sodelujemo pri pripravi kadrovskih zadev. S sodelovanjem smo si zagotovili kompetentnega in učinkovitega partnerja, na katerega se lahko zanesemo in nam je na voljo, ko potrebujemo njihovo svetovanje in pripravo potrebne dokumentacije.
Sodelovanje je strokovno, ažurno in partnersko, kar je ključno za uspešno sodelovanje.
Katja Bezjak Draškovič

Managing Director

Strobl)Advertising Group GmbH & Co. KG,

podružnica v Ljubljani

S podjetjem sodelujemo na raznovrstnih kadrovsko strateških področjih, ki temeljijo na razvoju sodobnih kadrovskih procesov in sistemov. Med temi področji so tako npr. razvoj vodij z metodo 360 stopinj, ciljno vodenje, usposabljanje vodij skozi akademijo vodenja Zavarovalnice Sava in izvajanje ocenjevanja v postopkih selekcije specifičnega kadra.
V naši družbi obstaja močno zavedanje glede pomena stranke. Hkrati se zavedamo, da so prav zaposleni tisti, ki ustvarjajo in gradijo odlične, dolgoročne odnose. S sodelovanjem smo še dodatno okrepili pristope in metode, ki ustvarjajo ugodne pogoje (kulturo) za doseganje naših dolgoročnih ciljev, povezanih s sprejemanjem stranke kot ključnega soustvarjalca naših produktov oz. storitev. Tudi s pomočjo takšnega sodelovanja ustvarjamo zaposlenim odskočno desko, s pomočjo katere bodo lažje dosegali pomembne osebne, pa tudi poslovne zmage. HRM One priporočamo kot partnerja, ki lahko pomaga pri snovanju in oblikovanju zelo spodbudnega delovnega okolja.
Ekipa HRM One je zaupanja vredna, strokovno usposobljena in visoko profesionalna. Ob navedenih dejstvih, ter ob spoznanju, da nudijo tudi visoko stopnjo fleksibilnosti in učinkovitosti, je sodelovanje z ekipo odlična naložba za prihodnost.
Maruška Vihar

direktorica Kadrovske službe

Madleen Štanta

samostojni strokovni sodelavec za kadre

Zavarovalnica Sava, d.d.

S HRM One sodelujemo pri izvedbi selekcijskih postopkov za Allianz podružnico v Sloveniji, pri čemer so zelo profesionalni, hitri in prilagodljivi. Pomagajo nam uspešno premostiti jezikovno prepreko s kandidati, prejmemo pa tudi izredno kakovostne informacije o kandidatih.
Sodelovanje je preprosto in ga z veseljem priporočamo.
Maja Vidaković

Talent acquisition and development generalist

Allianz Slovenija, podružnica

Big Bang se je v spreminjajočem okolju odločil, da bo pri razlikovanju od konkurence stavil na člane svojih ekip ter povezal potencial trga (kupcev) z notranjim potencialom (s potencialom zaposlenih).
Naša ekipa Upravljanja potenciala, ki pri nas združuje ekipo kadrov in marketinga, že dlje časa sodeluje s podjetjem HRM One, saj verjamemo v strokovnost, profesionalno izvedbo in personaliziran pristop, ki ga ekipa HRM One ima. Pomagali so nam pri izpeljavi ključnih projektov, od prenove vrednot, procesa letnih razvojnih pogovorov, do izvedbe analize 360.
Pri transformaciji podjetja , kot tudi pri izvedbi ključnih projektov potrebuješ ob strani pravega partnerja, ki s svojimi izkušnjami in znanjem nadgradi projekt v končni uspeh.
Ekipa

Big Bang, d.o.o.

S podjetjem HRM One smo sodelovali na področju uvajanja letnih osebnih pogorov v podjetje.
Naše vodje so na delavnicah pridobili potrebne informacije in znanje za uspešno izvedbo. Predavateljici sta s svojo energijo in strokovnostjo naredili sproščeno in prijetno vzdušje in vodje vzpodbudili k aktivnem sodelovanju. Izkušnjo udeleženci ocenjujejo kot pozitivno.
V primeru dodatnih potreb po izobraževanju na področju HR se bomo ponovnoobrnili na podjetje HRM One, saj nam je bila všeč njihova odzivnost in strokovnost.
Vesna Kacin Perat

organizator kadrovske dejavnosti

GOSTOL TST d.d.

S podjetjem HRM One smo sodelovali na področju razvoja zaposlenih. Za našo ekipo srednjega managementa smo z njihovo podporo uspešno izvedli projekt analize vodstvenih kompetenc po metodi 360. Namen je bil, da naredimo diagnostiko kompetenc naših vodij, jim zagotovimo povratno informacijo ter se nato skupaj z njimi pogovorimo o tistih kompetencah, ki se zdijo smiselne za nadaljnji razvoj. Projekt je bil odlično izhodišče, da lahko izvajamo interni coaching s posamezniki in na ta način skrbimo za njihovo osebnostno rast.
Pri sodelovanju s podjetjem HRM One smo bili izjemno zadovoljni z njihovim profesionalnim pristopom in načinom izvedbe ter prilagodljivostjo. Imeli smo občutek, da nas slišijo in razumejo.
Katja Bedenik

HR Business Partner

SCHINDLER SLOVENIJA d.o.o.

Naše podjetje že od samega začetka delovanja na področju kadrovskega managementa ter razvoja vodenja sodeluje z družbo HRM-One. Zagotovo trdimo, da so strokovno in visoko profesionalno kadrovsko-svetovalno podjetje z visoko moralno integriteto in usmerjenostjo k doseganju naših poslovnih ciljev, vizije ter strategije na področju kadrovskega managementa.
Z optimizmom ter s fokusom na posameznika nam pomagajo, da za naše zaposlene ustvarjamo okolje, kjer se naši zaposleni trajnostno razvijajo in optimalno opravljajo svoje delo. Odlikuje jih hitra odzivnost, razpoložljivost in profesionalno reševanje vsakodnevnih izzivov skladno z veljavno zakonodajo.
Nudijo nam administrativno kadrovsko in delovnopravno podporo, celovito analizo posameznikov ter organizacije.
S strokovnimi kompetencami nam omogočajo objektiven uvid v način delovanja, ki nam kot družbi omogočajo prepoznavanje močnih področij, razvojnih priložnosti vsakega posameznika in s tem vzpostavitev spodbudnega delovnega okolja. Končni rezultat sodelovanja so homogena ekipa s skupnimi vrednotami in cilji ter uspešno poslovanje našega podjetja.
Blaž Šterk

Direktor

Interenergo d.o.o.

thin

HRM One prejel EU sofinanciranje


Operacija “HRM One goes Digital 2021-2022”

je prejela EU sofinanciranje

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Vaše sporočilo


Izpolnite obrazec (polja označena z * so obvezna) ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

HRM One d.o.o.

Finžgarjeva ulica 4

1000 Ljubljana