Outsourcing


Izvajanje zunanje kadrovske funkcije.

Kot zunanja kadrovska funkcija v celoti prevzamemo skrb za administrativna kadrovska in delovnopravna opravila ter tako postanemo nepogrešljiv zunanji partner. V okviru izvajanja storitve smo na voljo za strokovno posvetovanje vodstvu, vodjem in zaposlenim, pri čemer zagotavljamo skladnost z zakonodajo in iskanje optimalnih rešitev.

Zunanja kadrovska funkcija


CELOVITA PODPORA IN SVETOVANJE

Storitev je namenjena predvsem majhnim in srednje velikim organizacijam, ki nimajo interne kadrovske funkcije. S prevzemom kadrovske funkcije razbremenimo vodstvo ali druge zaposlene in poskrbimo za urejenost kadrovskega področja in učinkovite procese, skladne z zakonodajo. Odlikuje nas hitra odzivnost in razpoložljivost za reševanje vsakodnevnih izzivov na kadrovskem področju.

Tovrstno sodelovanje navadno poteka v obliki mesečnega pavšala. Na voljo pa smo tudi za druga delovnopravna vprašanja in izzive. Strokovna področja, ki jih dodatno pokrivamo v okviru opravljanja zunanje kadrovske funkcije: zaposlovanje in napotitve tujcev, delo na domu, varstvo in zdravje pri delu, mobing na delovnem mestu, promocija zdravja pri delu, implementacija sprememb zakonodaje itd.

Storitev vključuje:

Delovna razmerja

Vodenje procesa in urejanje dokumentacije v postopkih od zaposlitve do prenehanja.

Obvezne evidence in kadrovske mape

Vodenje kadrovskih evidenc in hranjenje dokumentov v fizični obliki.

Delovnopravne dokumente

Priprava obveznih in želenih internih aktov, pogodb, aneksov, sklepov,

odredb itd.

Sodelovanje z drugimi institucijami 

Sodelovanje z ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, IT, računovodstvom, zavarovalnicami, zunanjo in notranjo revizijo, inšpekcijami, itd.

Vaše sporočilo


Izpolnite obrazec (polja označena z * so obvezna) ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

HRM One d.o.o.

Finžgarjeva ulica 4

1000 Ljubljana