Razvoj


Opolnomočenje posameznikov za uresničitev potenciala.

Konstanten razvoj vodij in zaposlenih predstavlja pomemben vidik napredka celotne organizacije, saj vlaganje v razvoj pomeni naložbo za dolgoročno poslovno uspešnost in konkurenčnost. Pri tem je pomembno, da se zasleduje ravnotežje med vlaganjem v strokovni in v osebni razvoj posameznikov. Strokovna znanja so ključen, a ne zadosten pogoj za uspešno opravljanje dela. Vedno večji poudarek je tudi na razvoju kompetenc in osebni rasti, ki omogočata realizacijo posameznikovega potenciala.

Neurofeedback coaching


MODERNA METODA ZA SIMULACIJO RAZVOJA RASTI

Revolucionarna nova storitev na področju Slovenije za assessment ljudi z metodo neurofeedback.

S to metodo uporabljamo senzorje, ki jih pritrdimo na različne lokacije oz. referenčne točke na glavi, s katerimi merimo in opazujemo kortikalno električno aktivnost. To aktivnost nato prevedemo v možganske valove, slednje pa naprej v računalniško generiran posnetek, ki ga oseba vidi pred seboj.

Možgani med opazovanjem monitorja in računalniške aktivnosti na osnovi zajetih podatkov dobijo sprotno povratno informacijo in se glede na odziv lahko regulirajo tako, da na merjenem področju producirajo več valov ki so optimalni za reševanje določenih nalog in izzivov oz. pridobijo večjo sposobnost umirjene osredotočenosti. Preko sprotne, avtomatske povratne informacije se samodejno učijo, kako morajo delovati za boljši odziv okolja.

Skozi neurofeedback lahko razvijamo posameznike na področju zmanjšanega stresa, izboljšanja kognitivnih sposobnosti, večje produktivnosti in boljšega psihološkega blagostanja.

Storitev vključuje:

Neurofeedback

trening

Strokovni coaching za doseganje najboljših rezultatov

Izvajanje treninga v virtualni resničnosti

Razvoj vodij z metodo 360 stopinj


RAZVOJ VODSTVENIH KOMPETENC NA OSNOVI POVRATNE INFORMACIJE

Za zagotavljanje razvoja in napredka sta ključni povratna informacija in samorefleksija. Z metodo 360 stopinj vodji zagotovimo poglobljeno in sistematično povratno informacijo o njegovem načinu delovanja (vodstvenih kompetencah) s strani vseh ključnih deležnikov (nadrejeni, podrejeni, sodelavci in samoocena).

Po izvedenem ocenjevanju vodstvenih kompetenc vsakemu izmed vključenih vodij zagotovimo poglobljeno coaching povratno informacijo. V okviru coaching srečanja vodja s pomočjo coacha izdela individualni razvojni načrt, ki predstavlja osnovo za usmerjanje njegovega nadaljnjega razvoja.

Za namen izvedbe ocenjevanja z metodo 360 stopinj uporabljamo kratek, metodološko preverjen vprašalnik, ki omogoča identifikacijo močnih področji in razvojnih priložnosti na področju vodenja ljudi ter vodenja poslov. Vprašalnik lahko v skladu s potrebami naročnika tudi prilagodimo.

Za naročnika pripravimo skupno poročilo, v okviru  katerega ga seznanimo z rezultati ocenjevanja in razvojnimi načrti. Tekom izvedbe projekta nudimo celovito podporo in svetovanje (npr. izdelava komunikacijskega načrta, usklajevanje seznama ocenjevalcev, načrtovanje nadaljnjih razvojnih programov itd.).

Storitev vključuje:

360 ocenjevanje

Psihološko profiliranje - opcijsko

Coaching srečanje z izdelavo razvojnega načrta

Predstavitev skupnega poročila in svetovanje

Za poglobljeno analizo posameznikovega načina delovanja priporočamo, da se 360 ocenjevanje kombinira s psihološkim profiliranjem. Naročnik se lahko odloči za izvedbo obeh (360 ocenjevanje in psihološko profiliranje) ali zgolj posamezne metode.

Delavnice in izobraževanja


INTERAKTIVEN PRISTOP K RAZVOJU VODIJ IN ZAPOSLENIH

Delavnice in izobraževanja so usmerjena v krepitev kompetenc zaposlenih in vodij. Vsebino delavnic in način izvedbe prilagodimo željam in potrebam naročnika, pri čemer upoštevamo namen in pričakovane rezultate izvedbe. Izhajamo iz strokovnega znanja psihologije in poslovnega znanja. 

Izvajamo posamezne delavnice ali naročniku svetujemo pri izdelavi celostnih razvojnih programov za ciljne skupine (npr. akademija vodenja, prodajna akademija). Način izvedbe prilagodimo potrebam naročnika. Trajanje delavnic je odvisno od opredeljene vsebine in števila udeležencev. Delavnice in usposabljanja izvajamo na lokaciji naročnika, v prostorih podjetja HRM d.o.o. ali online.

Pri izvedbi delavnic se držimo načela, da so udeleženci aktivni soustvarjalci vsebin. To pomeni, da uporabljamo interaktivne metode, ki omogočajo boljšo izkušnjo učenja in lažji prenos naučenega v prakso (npr. igre vlog, delo na primerih itd.).

Naročnik lahko izbira med naslednjimi oblikami izvedbe delavnic in izobraževanj:

a) Izvedba v živo (do 15 udeležencev na skupino)

b) Online izvedba (do 10 udeležencev na skupino)

c) E-tečaj (izvedba izobraževanja na spletni platformi)

Storitev vključuje:

Uskladitev vsebine in načina izvedbe

Izvedbo delavnice ali izobraževanja

Coaching


PODPORA RAZVOJU POTENCIALA SKOZI UPORABO COACHING TEHNIK

Coaching posamezniku pomaga razvijati potenciale in odpravljati ovire, ki ga ovirajo na poti do uspeha. Je interaktiven proces, v okviru katerega z uporabo coaching tehnik in orodij sprožimo miselni proces posameznika o lastnem delovanju in podpremo njegov razvoj.

Uspešnost coaching srečanja je pogojena z mero zaupnosti, ki se vzpostavi med posameznikom in coachem. S tem namenom že pred izvedbo z vsemi vključenimi uskladimo pričakovanja glede poročanja o rezultatih coaching procesa.

Bistvo coachinga so ozaveščanje, raziskovanje, razumevanje, učenje, spremembe ter ustvarjanje novih vzorcev razmišljanja in delovanja. Coach in posameznik soustvarjata proces in sta soodgovorna za kvalitetno izvedbo. Vsebino coaching srečanj prilagodimo potrebam posameznika. Možna je individualna ali skupinska izvedba.

Možna je izvedba individualnega ali skupinskega coaching srečanja. Srečanja izvajamo na lokaciji naročnika, podjetja HRM d.o.o. ali online. Priporočamo kontinuirano izvedbo coaching srečanj (npr. vsaj enkrat na kvartal), saj lahko le na tak način omogočimo trajne spremembe v načinu delovanja posameznika.

Storitev vključuje:

Individualni coaching

Skupinski coaching

Karierno svetovanje


PODPORA POSAMEZNIKU PRI SPREJEMANJU KARIERNIH ALI IZOBRAŽEVALNIH ODLOČITEV

Karierna orientacija je svetovanje, namenjeno vsem, ki načrtujete svojo karierno ali izobraževalno pot (dijaki, študentje, iskalci zaposlitve in ostali). Posameznika s pomočjo coaching tehnik in psihometričnih orodij podpremo v procesu raziskovanja lastnih interesov in prepoznavanju lastnih potencialov, kar mu je v pomoč pri usmerjanju svoje karierne, izobraževalne poti oz. pri sprejemanju poklicnih odločitev.

V sklopu storitve izdelamo psihološki profil posameznika in z njim izvedemo poglobljen svetovalni pogovor. Na osnovi zbranih informacij posameznika podpremo in mu svetujemo pri sprejemanju nadaljnjih odločitev. 

Storitev vključuje:

Psihološko profiliranje

Svetovalni pogovor

Vaše sporočilo


Izpolnite obrazec (polja označena z * so obvezna) ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

HRM One d.o.o.

Finžgarjeva ulica 4

1000 Ljubljana