Iskanje in selekcija


Zaposleni so naše največje bogastvo, zato je za podjetje zelo pomembno, katere sodelavce izbere v svoje vrste. V okviru procesa iskanja in selekcije so ključna naslednja vprašanja:

  • Kako razlikovati med povprečnim in odličnim kandidatom za delovno mesto?
  • Kako pridobiti sodelavca, ki mu lahko popolnoma zaupamo?
  • Kako najti in motivirati kandidata, da se pridruži podjetju?

V okviru izvedbe procesa iskanja in selekcije se osredotočimo na vsako posamezno vprašanje in delujemo v smeri, da so kandidati, ki jih priporočamo, odlični za zasedbo delovnega mesta. Proces selekcije za nas ne predstavlja samo kontakta s primernimi kandidati in nato posredovanje slednjih naprej do naročnika, temveč proces, znotraj katerega vzpostavimo odnos zaupanja tako na strani naročnika, kakor tudi na strani kandidatov.


Še posebej smo prepoznali in opredelili nekaj ključnih korakov za iskanje in selekcijo poslovodnihvodstvenih ali strokovnih funkcij, saj gre za pozicije z visoko odgovornostjo, kamor se kandidati redkeje prijavljajo sami.

V okviru postopkov iskanja in selekcije zavzemamo svetovalno vlogo na vsakem koraku celotnega procesa.

Raziskava trga


Iskanje potencialno primernih kandidatov z metodo raziskave trga je prvi korak pri izvedbi celotnega postopka. Najprej določimo katere so poti in kanali preko katerih bi dosegli kandidate, ki so primerni za pozicijo.


Način iskanja je odvisen tudi od profila iskanega kandidata, ki ga definiramo skupaj z naročnikom.

Izbiramo raznovrstne metode za iskanje


Na podlagi natančnega profila iskanega kandidata, oblikujemo strategijo za izvedbo procesa iskanja. Pri tem lahko iskanje poteka pod blagovno znamko HRM One d.o.o. in se naročnika razkrije šele v kasnejših fazah postopka.

Za iskanje kandidatov uporabljamo različne metode:

Iskanje preko tradicionalnih oglasov

Iskanje preko digitalnih kanalov

Ciljano kontaktiranje zaželenih kandidatov

Uporaba networkinga

Lastna baza kandidatov

Strukturirani razgovori


Na strukturiranih razgovorih pridobimo vtis o kandidatu preko pregleda njegovega CV-ja in preko usmerjenih vprašanj, kjer ugotavljamo njegove sposobnosti in motivacijo za delovno mesto.

To predstavlja pomembno sito za oceno strokovne in osebne kompetentnosti.

Psihološko profiliranje


V okviru psihološkega profiliranja pridobimo poglobljene informacije o kandidatovem delovanju s pomočjo naslednjih korakov:

profil intelektualnih sposobnosti

profil osebnostnih lastnosti

kompetenčni profil

Izvedba storitev temelji na standardiziranih postopkih stroke. Selekcijo opravljamo usposobljeni psihologi in svetovalci z večletnimi izkušnjami pri izboru kadrov.

Psihološko profiliranje lahko izvedemo tako v sklopu celotnega postopka iskanja in selekcije kadrov ali kot samostojno storitev.

Praktična naloga


Kandidatom v sodelovanju in dogovoru z naročnikom posredujemo tudi strokovno nalogo, preko katere lažje ocenimo strokovno usposobljenost in kompetence.

Preverjanje referenc


Za kandidate v najožjem izboru preverimo tudi reference, in sicer vzpostavimo kontakt z bivšimi delodajalaci, sodelavci oziroma drugimi relevantnimi osebami, ki lahko podajo konkretno izkušnjo sodelovanja s kandidatom.

Povratna informacija naročniku


Na podlagi vseh pridobljenih informacij s pomočjo psihološkega profiliranja in strukturiranega razgovora, napišemo psihološko poročilo o kandidatu.

Poročilo predstavimo naročniku, kjer podamo tudi napotke za delo z izbranim kandidatom (napotki za razvoj in spodbujanje motiviranosti kandidata).

Vse do podpisa pogodbe o zaposlitvi


Po potrebi skrbimo za celotno komunikacijo in koordinacijo aktivnosti vse do podpisa pogodbe o zaposlitvi med izbranim kandidatom in naročnikom in nudimo delovno-pravno svetovanje tako naročniku kot kandidatu.

Vaše sporočilo


Izpolnite obrazec (polja označena z * so obvezna) ali pa nas pokličite na spodaj navedeno številko.

Odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času.

HRM One d.o.o.

Finžgarjeva ulica 4

1000 Ljubljana