You are currently viewing Zdravje, učinkovitost in ravnovesje v življenju

Zdravje, učinkovitost in ravnovesje v življenju

Z veseljem se spominjamo dogodkov, ki smo jih soustvarjali v preteklem letu. S hčerinskim podjetjem Beep Institute smo na  junijskem dogodku Talk & Sounds gostili izjemnega strokovnjaka, dr. Bruna Ribeira. 

Po podatkih Evropske javnomnenjske raziskave o varnosti in zdravja pri delu, v državah Evropske unije predstavlja stres na delovnem mestu eno izmed največjih težav. Slovenija se uvršča v sam vrh držav (31 držav), ki so sodelovale v raziskavi, kar je krepko nad Evropskim povprečjem (51 %). V Sloveniji skoraj 9 od 10 zaposlenih meni, da se bo število ljudi, ki so pod stresom zaradi dela, v naslednjih petih letih povečalo.

Za zdravje, učinkovitost in ravnovesje v življenju je ključno spanje.

Dr. Bruno Ribeiro opozarja na odrekanje spanja v imenu dela. Takrat delamo v pomankanju počitka, torej delamo manj optimalno. 

Druga zakonitost je pravilna in redna prehrana.

Tretji korak pa je zavedanje lastnega počutja. Če vodimo podjetje oziroma upravljamo odgovorno funkcijo, bomo težko našli čas, da bomo sploh prepoznali lastno depresijo. Četrto pravilo pa je, odkriti stvari, ki jih resnično ljubimo. Ko najdemo svoj smisel, imamo največji možen pospešek za vzpostavitev lastnega ravnotežja.

Dr. Ribeiro trenutno največ pozornosti posveča razvoju novih tehnologij, ki se uporabljajo za spodbujanje kognitivne rasti, med drugim nevrofeedback in transkranialna magnetna stimulacija. Pri teh usposobljeni strokovnjak uporabi moč magnetnega valovanja za prebuditev in spodbuditev spečih nevronskih povezav. Raziskava dr. Ribeira je na samem robu tehnološkega napredka in predstavlja še nikoli prej videno moč spodbujanja človeškega potenciala.

Kako metode delujejo v praksi, si lahko ogledate na naslednji povezavi.

Dr. Ribeiro nas je poleti obiskal in delovanje prikazal kar na naši sodelavki.