You are currently viewing SMART metoda za postavljanje ciljev

SMART metoda za postavljanje ciljev

Cilji so del vsakega vidika poslovanja/življenja in zagotavljajo občutek usmerjenosti, motivacije, jasnega fokusa in pojasnjujejo pomembnost. SMART cilji pomagajo spremeniti sanje v načrt z merljivimi rezultati in rokom izvedbe.  SMART je kratica, ki pomeni specifičen (Specific), merljiv (Measurable), dosegljiv (Achievable), ustrezen (Relevant) in pravočasen (Time-sensitive). Predstavlja metodo, s katero si pomagamo pri oblikovanju ciljev in je skrbno načrtovana, jasna in sledljiva. 

V nadaljevanju vam bomo po korakih predstavili kako si lahko pomagamo z omenjeno metodo:

S = Specific (specifičen)
Kar se da jasno in konkretno razčlenimo, kaj želimo doseči. Bolj kot bo naš cilj ozek, bolje bomo razumeli korake, ki so potrebni za njegovo dosego.

M = Measurable (merljiv)
Specifičnost je dober začetek, vendar je s količinsko opredelitvijo ciljev (to pomeni, da so merljivi) lažje spremljati napredek in vedeti, kdaj bomo dosegli ciljno črto.

A = Achievable (dosegljiv)
Cilji morajo biti realni. Vprašati se moramo, ali je cilj nekaj, kar lahko razumno dosežemo.

R = Relevant (ustrezen)
Pri tem koraku razmislimo o širši sliki. Vprašamo se, zakaj smo si zastavili zastavljen cilj.

T = Time-sensitive (časovno omejen)
Če želimo pravilno meriti uspeh, moramo ugotoviti, kdaj je bil cilj dosežen. Kakšen je naš časovni okvir? Kdaj bomo začeli oblikovati in izvajati naloge, ki smo jih opredelili? Kdaj bomo končali?

SMART metoda se odlično obnese v času prednovoletnih želja in zaobljub. Svoje cilje po korakih zapišite na papir. Čas, ki ga boste namenili premišljevanju in pisanju se vam bo dobro obrestoval. Ob pisanju se nam usklajujeta leva in desna možganska polovica, kar nas izzove k pridobivanju dobrih rešitev. Po opravljenih korakih metode SMART, je potrebno določiti še ustrezno strategijo s katero bomo dosegli cilje. 

Velikokrat se zgodi, da zaradi močne navezanosti na cilje, kakšno stvar spregledamo. Napake nas potrejo in izgubimo motivacijo. V tem primeru se lahko vedno obrnete na mentorja ali nekoga, ki ni obremenjen s tem, kaj želite doseči. Tako boste hitreje našli rešitev za dosego tistega, kar želite uresničiti. 

V kolikor imate željo ali cilj, ki ga želite doseči, pa se vam odmika, vam toplo priporočamo posvet pri nas. Z veseljem vam bomo pomagali.

Ste vedeli, da izvajamo tudi karierno svetovanje? Več na https://hrm-one.si/razvoj/