You are currently viewing Razvoj vodij z metodo 360 stopinj

Razvoj vodij z metodo 360 stopinj

  • Post category:Razvoj

KLJUČ DO RAZVOJA VODIJ JE RAZUMEVANJE LASTNEGA DELOVANJA IN VPLIVANJA NA DRUGE LJUDI

Biti vodja pomeni marsikaj. V prvi vrsti vodje predstavljajo ključne zaposlene znotraj organizacij, saj s svojim delovanjem bistveno vplivajo na zaposlene kot tudi na uspešnost ali neuspešnost organizacije. Za uspešno organizacijo je ključnega pomena prepoznavanje značilnosti, ki ločijo vrhunskega vodjo od povprečnega ali celo destruktivnega.

Ni čisto res, da se dober vodja rodi. Prav gotovo pa je res, da lahko vodje znotraj organizacije s pravimi postopki in pristopom zgradimo, ne samo v boljše vodje, temveč tudi v boljše osebe z vidika lastnega počutja in vplivanja na druge ljudi.

Vodenje v veliki meri vključuje proces družbene interakcije. Vodja pri svojem delu sodeluje z različnimi deležniki, ki tvorijo celoten kolektiv organizacije. Z drugimi besedami je vodja tako povezovalec kot tudi gonilna sila in paradni konj. V takšnem spektru vlog pa ni vedno najlažje doumeti in se zavedati lastnega delovanja, ponavljajočih se vedenjskih vzorcev ter posledično vpliva na druge ljudi. Za zagotavljanje uvida v lastno delovanje in razvoja sta ključni tako samorefleksija kot povratna informacija. 

 

Za še bolj poglobljeno samorefleksijo in večje učinke se metodo 360-stopinjske povratne informacije vse pogosteje kombinira z osebnostnim psihološkim profiliranjem vodje. Osebnostni psihološki profil vodje nam pove, kako se vodja v svojem delovanju razlikuje od povprečnega drugega posameznika na temeljnih osebnostnih dimenzijah, vrednotah, motivih in prepričanjih. Vodja pridobi uvid o tem, v katerih lastnostih podobno deluje kot večina drugih ljudi in v katerih lastnostnih se znatno razlikuje od drugih. S takšnim dodatnim uvidom vodje tudi lažje razumejo povratno informacijo, ki jo o svojih vodstvenih vedenjih dobijo s strani podrejenih, sodelavcev in nadrejenih ter na tej osnovi v večji meri prepoznajo lastne razvojne priložnosti. 

Razvoj vodij z metodo 360 stopinj v kombinaciji s psihološkim profilom pa ne pomaga samo vodjem, temveč lahko znatno koristi razvoju celotne organizacije, saj nudi poglobljen vpogled v ključne kadre, omogoča njihov razvoj in napredovanje, načrtovanje nasledstev, dviguje medsebojne povezovanje in nudi priložnosti za poglobitev zaupanja vodstvene ekipe in celotnega kolektiva. Ne samo to, tako oblikovana celostna in strukturirana povratna informacija mnogokrat identificira tudi organizacijske priložnosti in rešitve ter druge možne izboljšave. Je pa pri uvedbi tovrstnih projektov ključnega pomena, kako se projekt predstavi in komunicira do vseh zaposlenih in kakšne razvojne aktivnosti sledijo. Razvoj namreč ni enkratno dejanje, temveč dolgoročni proces.