You are currently viewing Psihološko profiliranje

Psihološko profiliranje

Ključna strateška prednost prožnih in na dodano vrednost usmerjenih organizacij postaja pravilen izbor zaposlenih. Zahteve delovnega mesta morajo biti skladne z osebnostno strukturo, sposobnostmi in kompetencami potencialnega kandidata. Tovrstno skladnost zagotovimo s pomočjo procesa, ki se imenuje psihološko profiliranje. 

Psihološko profiliranje se pogosto uporablja v forenzični psihologiji. Je tehnika za določanje glavnih osebnostnih in vedenjskih značilnosti posameznika. Gre za ugotavljanje psiholoških lastnosti, dimenzij osebnosti, temperamenta, motivacijskih dejavnikov, značaja posameznika in sposobnosti. Vse našteto organizacijam pomaga pri identifikaciji ključnih kadrov in potencialnih zaposlenih. Na podlagi rezultatov analize izvedenega selekcijskega postopka pridobijo enoznačen in nedvoumen ter strokovno utemeljen odgovor. 

Psihološko profiliranje je sestavljeno iz izpolnjevanja osebnostnih vprašalnikov, reševanja testov sposobnosti in poglobljenega vedenjskega razgovora. Glede na oblikovan model kompetenc, potrebnih za učinkovito opravljanje dela na prostem delovnem mestu, se skupaj z naročnikom oblikujemo nabor orodij. Psihološkega profiliranja pa ne uporabljamo le pri selekciji kadrov, temveč tudi pri razvoju zaposlenih, pripravi sistema nasledstev in identificiranju ključnih kadrov ter talentov v organizaciji. 

Ali ste vedeli, da za optimalen razvoj vodij priporočamo kombinacijo 360 stopinjskega ocenjevanja v povezavi s psihološkim profilom?