You are currently viewing Psihološko blagostanje ali »wellbeing« na delovnem mestu.

Psihološko blagostanje ali »wellbeing« na delovnem mestu.

 • Post category:Wellbeing

Blagostanje je stanje sreče in zadovoljstva z nizkimi ravnmi distresa, splošnim dobrim telesnim in duševnim zdravjem in dobro kvaliteto življenja.

Do psihološkega blagostanja vodijo tri ključne osnovne potrebe: 

 • avtonomija, 
 • kompetentnost 
 • in povezanost. 

Na delovnem mestu preživimo velik del svojega življenja, zato je pomembno, da znamo poskrbeti za lastno blagostanje. 

Prvi korak je prepoznavanje stresa in spoprijemanje z njim. 

Uspešni načini soočanja s stresom so spoprijemanje na telesni, miselni, čustveni ali vedenjski ravni, sprememba pogleda na situacijo in sprememba ali umik iz okolja, kadar rešitev ni mogoča.

Drugi korak je preprečevanje izgorelosti, ki jo je pomembno obravnavati resno. Pomagamo si lahko na različne načine. Delovne naloge razvrstimo po pomembnosti, sestavimo si dnevni načrt, postavljamo si realne, dosegljive cilje, privoščimo si redne odmore in čas za počitek ali kratek sprehod. Možnost izgorelosti znatno zmanjša timsko delo, sodelovanje in sprotno reševanje težav. Poleg tega je pomembno razmisliti o svojih vrednotah in o tem kam vlagamo svoj čas. Na preprečevanje izgorelosti pozitivno vpliva še:

 • ukvarjanje z dejavnostmi, ki nas razbremenjujejo,
 • postavljanje meja,
 • da se naučimo pohvaliti in se nagraditi za dosežke,
 • da cenimo svoje delo in
 • ohranjamo zdrav življenjski slog.

Tretji korak je učinkovito reševanje težav in problemov, in sicer po naslednjih fazah:

 • prepoznavanje problema in njegova opredelitev,
 • postavljanje cilja za rešitev problema in iskanje možne rešitve (»brainstorming«),
 • ovrednotenje rešitve in izbira najbolj optimalne,
 • izdelava načrta za izvedbo rešitve in izvedba ter
 • ovrednotenje procesa reševanja problema.

Četrti korak je učenje sproščanja in umirjanja. Med različnimi tehnikami lahko izberemo:

 • trebušno dihanje,
 • ostale dihalne tehnike,
 • telesne vaje, telovadbo ali
 • progresivno sproščanje mišic.

Za lastno blagostanje na delovnem mestu lahko poskrbimo tudi z uporabo čuječnosti. Čuječnost namerno usmerja pozornost na sedanjost, pri čemer svoje občutke sprejmemo in ne vrednotimo svojega notranjega doživljanja. Koristno pa je poskrbeti tudi za zdrave navade. 

Kaj pa vi naredite za svoje dobro počutje na delovnem mestu?