You are currently viewing Mentorstvo

Mentorstvo

Mentorstvo je dragoceno orodje, ki pomaga posameznikom in organizacijam pri doseganju njihovih ciljev. V podjetjih je mentorstvo učinkovit način za razvoj zaposlenih, izboljšanje njihovih veščin in znanja ter večanje zadovoljstva pri delu.

Mentorstvo vključuje bolj izkušeno in strokovno bolj podkovano osebo, imenovano mentor. Ta vodi in podpira manj izkušeno osebo, imenovano mentoriranec. Mentorji lahko zagotovijo dragocene vpoglede, nasvete in povratne informacije, da svojim mentorirancem pomagajo pri rasti in uspehu v karieri. 

Uporabljamo ga predvsem takrat, ko želimo zmanjšati vrzel med različnimi generacijami in deliti določeno znanje med njimi, razvijati komunikacijske spretnosti pri zaposlenih in povišati njihovo motivacijo. 

Ena od prednosti mentorstva v podjetjih je, da pomaga zadržati talente. Zaposleni, ki čutijo, da njihovo podjetje vlaga v njihov razvoj, postanejo bolj pripadni. Mentorstvo lahko pripomore tudi k večjemu zadovoljstvu pri delu, saj se zaposleni počutijo bolj podprte in cenjene. Iz vidika mladih zaposlenih pa je metoda uporabna predvsem za ohranjanje mladih talentiranih kadrov in razvijanje njihovih vodstvenih sposobnosti, saj bodo v prihodnje prav oni zasedali vodstvene položaje.

Mentorstvo koristi tudi mentorju. Mentorji pridobijo občutek zadovoljstva in izpolnjenosti, ko pomagajo drugim do uspeha. Pomaga jim razvijati njihove vodstvene sposobnosti in razširiti poslovne mreže.

Za izvedbo uspešnega mentorskega programa v podjetju je pomembno imeti jasen načrt.

Ta mora vključevati identifikacijo potencialnih mentorjev in mentorirancev, določanje ciljev in pričakovanj, zagotavljanje usposabljanja in podpore za mentorje ter merjenje učinkovitosti programa. Z vlaganjem v mentorske programe lahko podjetja ustvarijo kulturo učenja in razvoja, ki koristi tako posameznikom kot organizaciji. 

O tej temi je v Beep Boost podcastu za @beepinstitute spregovorila tudi Tatjana Kolenc, ambasadorka mentorstva, ki pravi, da je »mentorstvo najdragocenejša stvar, ki jo lahko podarimo drug drugemu«. 

Več pa na: https://beepclub.institute/kako-z-mentorjem-do-nenehnega-napredka/