You are currently viewing Dobre prakse za spodbujanje psihološke varnosti

Dobre prakse za spodbujanje psihološke varnosti

  • Post category:HRM One

Psihološka varnost vpliva na dobro počutje in uspešnost zaposlenih. Ustvarja varen prostor, v katerem se lahko zaposleni izražajo brez omejitev in strahu pred tem, da bi jih kdo obsojal. Okolje, v katerem zaposleni niso zaskrbljeni, da se bo nekdo na njihove ideje odzval negativno, spodbuja ustvarjalnost in krepi pozitivne odnose.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj učinkovitih, a hkrati enostavnih praks spodbujanja psihološke varnosti na delovnem mestu:

  1. Spoštljiva in transparentna komunikacija: takšna naj bo tako komunikacija med vodstvom in zaposlenimi, kot tudi med sodelavci. Transparentna komunikacija pomeni nemoten pretok informacij in omogoča sprotno reševanje morebitnih težav. Krepi pripadnost in zaupanje v organizacijo – zaposleni cenijo odkritost vodstva, saj to zmanjšuje njihov občutek negotovosti.
  2. Vključevanje zaposlenih v odločnaje: vključevanje v odločanje o zadevah, ki se tičejo zaposlenih, bo pri njih vzbudilo občutek avtonomnosti, svobode in odgovornosti. Tako jim pokažete tudi, da je njihovo mnenje cenjeno in pomembno.
  3. Poudarek na pohvali: potrudite se, da večkrat, kot napake zaposlenih, izpostavite njihove dosežke. Velikokrat zadostuje že enostavna pohvala, ki poveča notranjo motivacijo zaposlenih. Slednja temelji na občutku zadovoljstva in ponosa ob dobro opravljenem delu. Pohvala okrepi samozavest posameznikov – ko se zaposleni zavedajo svojih sposobnosti, se bolj zavzamejo za nove izzive in lažje prevzemajo odgovornost.
  4. Prilagodljivost: prilagodljivost postaja vse bolj pomembna vrednota. Kadar je mogoče, zaposlenim ponudite možnost prilagajanja urnikov ali delovnih pogojev, glede na njihove potrebe, saj jim boste tako pomagali pri lažjem usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja.

Zaposleni, ki se počutijo varne, so bolj zadovoljni, produktivni in inovativni. Sodelovanje, zaupanje in podpora med sodelavci se krepijo, kar pripomore k zmanjševanju konfliktov in stresa. Organizacije, ki aktivno skrbijo za psihološko varnost, poleg tega privabijo in zadržijo ključne kadre in tako zagotavljajo ohranjanje konkurenčnosti.