You are currently viewing Čustva so jezik duše

Čustva so jezik duše

Vsaka funkcija v našem telesu ima določen pomen. Tako je tudi s čustvi. Tu so zato, da nas varujejo, nas opozarjajo, nas ženejo naprej in nam pomagajo, da smo v ravnovesju. Vsako čustvo ima svoj namen in prav je, da se tega zavedamo. Tudi, če se nam katero izmed čustev zdi neprijetno in ga ne bi želeli doživeti.

Nekaj primerov:

  • Jeza – kaže na to, da smo v situaciji, ko imamo občutek, da so kršene naše meje/pravice.
  • Žalost – kaže na to, da smo izgubili nekaj, kar nam je pomembno.
  • Zavist – kaže na to, da si želimo nekaj, kar ima druga oseba.
  • Krivda – kaže na to, da smo povzročili napako ali krivico.
  • Strah – kaže na to, da nas v situaciji nekaj skrbi, nekaj ogroža nam pomembno vrednoto, želimo se zaščititi.
  • Ljubosumje – kaže na skrb, da bi izgubili nam pomembno osebo.

Pri čustvih v povezavi z delom, ločimo dvoje:

  1. Čustva, ki jih doživljamo med delom: odvisna so od osebnostnih in situacijskih dejavnikov.
  2. Čustva, ki so del naših delovnih nalog oziroma čustveno delo: je uravnavanje čustev z namenom ustvariti primeren čustveni izraz v javnosti, kot nujen del naše zaposlitve. Zajema regulacijo izkušenj in izražanja čustev ter preokvirjanje.

S čustvenim delom se zaposleni sreča v vsaki interakciji. Ne glede na lastno počutje se mora vesti v skladu s pravili (organizacije ali splošnimi družbenimi normami). Čustveno delo lahko prevzame različne oblike. Vključno z upravljanjem lastnih čustev, da bi se izognili konfliktu, zagotavljanjem čustvene podpore drugim in zatiranjem lastnih čustev, z namenom ohranjanja strokovnega ali socialnega obraza. Vključuje tudi vzbujanje empatije, kot je ponujanje tolažbe, spodbude ali potrditve.

Čeprav je čustveno delo pogosto nevidno, lahko povzroči izčrpanost, zahteva pa energijo. To velja zlasti takrat, ko se izvaja v daljšem časovnem obdobju. Tisti, ki se ukvarjajo s čustvenim delom, lahko doživijo izgorelost, stres in celo težave s telesnim zdravjem zaradi trajnih zahtev po čustvenih virih. Za obravnavanje teh težav je pomembno prepoznati in ceniti čustveno delo kot ključni sestavni del številnih del in odnosov. To lahko vključuje zagotavljanje usposabljanja in podpore tistim, ki se ukvarjajo s čustvenim delom. Pa tudi zagovarjanje politik in praks, ki priznavajo pomen čustvenega dela in zagotavljajo pošteno plačilo ter priznanje za tiste, ki ga opravljajo.

Na platformi Beep Boost našega hčerinskega podjetja Beep Institute, si lahko preberete tudi daljši in bolj poglobljen prispevek o čustvih. V njem si lahko odgovorite na vprašanje: Kaj bi se zgodilo, če ljudje ne bi imeli čustev.

Članek je dostopen na povezavi: https://beepclub.institute/vloga-custev-za-nase-blagostanje/.