You are currently viewing Coaching: kaj, zakaj in kako?

Coaching: kaj, zakaj in kako?

Coaching je proces, ki vključuje razvoj veščin, znanja in sposobnosti za izboljšanje uspešnosti ter doseganje ciljev. Je interaktiven proces, v okviru katerega se z uporabo coaching tehnik in orodij sproži miselni proces posameznika o lastnem delovanju in podpre njegov razvoj.

Uspešen coaching vodi do trajnostne osebne spremembe, saj vpliva na vedenjski vzorec posameznika. Ker je človek celovita osebnost, spremembe v načinu razmišljanja in delovanja, ki jih doseže s pomočjo coacha, prenaša iz poslovnega okolja v zasebno in obratno. Na poslovnem področju lahko coaching pomaga posameznikom in ekipam izboljšati njihove komunikacijske, vodstvene spretnosti ter spretnosti reševanja problemov. Poznamo več različnih oblik coachinga, med drugim poslovni coaching, coaching za vodje ter skupinski in timski coaching.

Poslovni coaching oziroma coaching za podjetja se osredotoča na profesionalni razvoj in med drugim pripomore k boljšim odločitvam pri načrtovanju kariere, uvedbi produkta, vzdrževanju pozitivne organizacijske klime, razvoju timskega duha in motivacije zaposlenih.

Vodstveni coaching ali coaching za vodje poteka v obliki individualnega ali skupinskega coachinga in je namenjen razvijanju ustrezne kondicije in spretnosti za doseganje ciljev ter izboljšanje kompetenc. Coach vodjam pomaga tako, da spodbuja njihovo samorefleksijo in samoiniciativno oblikovanje rešitev, ki so skladne z izzivi in naravo dela.

Skupinski coaching se izvaja za skupine, ki ne presegajo 8-10 udeležencev. Skupino lahko sestavljajo posamezniki, ki v organizaciji neposredno sodelujejo ali pa tudi ne. Skupinski coaching se osredotoča na lažje doseganje pomembnih ciljev organizacije.

Pri timskem coachingu je cilj izzvati tim, da izboljša učinkovitost in dobro počutje v skupini ter s tem doseči pomembne cilje organizacije.

Ena od ključnih koristi coachinga je personaliziran pristop. Vsak posameznik je edinstven in coaching omogoča individualiziran pristop. Ta upošteva specifične potrebe in cilje le-teh. Coachi v sodelovanju s svojimi klienti ustvarijo načrt, ki je prilagojen njihovim specifičnim potrebam. Svoj pristop prilagodijo po potrebi in s tem zagotovijo napredek vseh udeleženih.